strona główna ü
program
organizator i rada naukowa
zakres tematyczny
terminy
opłaty
publikacje do pobrania
lokalizacja
poprzednie konferencje
zgłoszenie udziału
publikacja
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie


oraz

Katedra Strategii Marketingowych i Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


serdecznie zapraszają na
X Ogólnopolską Konferencję NaukowąSpołeczna odpowiedzialność organizacji.
Zysk vs. dobro wspólne


Wrocław, 13- 14 grudnia 2018


Nasi Patroni: